Ved upload af videoklip til www.sømændene.dk, giver jeg Sømændene ret til at anvende enhver billed- og lydoptagelse i videoklippet i sin helhed eller i uddrag i musikvideoen til nummeret DRIK!, og enhver anden markedsføring af Sømændene, samt alle fremtidige produktioner udgivet af eller i samarbejde med Sømændene. Jeg erklærer, at have erhvervet alle rettigheder til videoklippet og at jeg har indgået aftaler med relevante rettighedshavere og de medvirkende, der sikrer, at Sømændene frit kan udnytte de hermed overdragne rettigheder til videoklippet. Jeg fritholder således Sømændene for ethvert krav fra tredjemand, såfremt tredjemand gør krav gældende som følge af Sømændenes udnyttelse af de erhvervede rettigheder i overenstemmelse med denne aftale.

Sømændene er således berettiget, men ikke forpligtede til at disponere over og udnytte det uploadede videoklip på enhver måde, såvel kommercielt som ikke-kommercielt, det være sig ved offentliggørelse og tilgængeliggørelse for almenheden og eksemplarfremstilling af Musikvideon til DRIK!, enhver anden markedsføring af Sømændene, samt alle fremtidige produktioner udgivet af eller i samarbejde med Sømændene, på alle medier og i hele verden uden tidsbegrænsning og uanset om udnyttelsen vedrører hele videoklippet eller dele heraf.